×

Właśnie ukazała się monografia naukowa Aleksandra Olecha pt. Zagraniczna aktywność militarna Republiki Francuskiej. Książka dostępna jest w pdf-ie w zakładce: ONLINE / KSIĄŻKI NAUKOWE / SCIENTIFIC BOOKS

Aleksander Olech

Zagraniczna aktywność militarna Republiki Francuskiej

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2022
Oprawa: miękka
Objętość: 220 stron
Format: 170×240 mm
Kategoria: bezpieczeństwo / obronność
ISBN 978-83-66476-48-6
MONOGRAFIA NAUKOWA
WERSJA ELEKTRONICZNA / ONLINE

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie współczesnej aktywności militarnej Republiki Francuskiej poza jej granicami oraz zdolności do realizowania interesów państwa w ujęciu globalnym. Obecność w kilku regionach świata jest bowiem strategicznym elementem wzmacniania pozycji na arenie międzynarodowej. Środowisko nau­kowo-eksperckie, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, powinno zwrócić szczególną uwagę na militarne i polityczne zdolności Francji, gdyż jest ona jednym z głównych graczy w globalnej rozgrywce o wpływy. Bardzo często Republika Francuska nie jest stawiana na równi ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Rosją, a z perspektywy europejskiej – zwłaszcza w kontekście UE i NATO – powinna być postrzegana jako jedno z państw, które ma potencjał do rywalizowania i prowadzenia niezależnej polityki zagranicznej, dzięki czemu może stać się czwartą siłą na świecie. Ponadto szczegółowa zbiorcza analiza międzynarodowego zaangażowania francuskich wojsk nie była wcześniej przedmiotem opracowań, ani w języku polskim, ani angielskim. Choć problematyka polityki zagranicznej Francji ukazana była w licznych opracowaniach (w obu wymienionych językach), do tej pory nie powstało studium dotyczące tego, jak szczegółowo prowadzone są misje. W związku z powyższym należy ponownie pochylić się nad problematyką obecności wojskowej Francji poza jej granicami, wskazując na współczesne cele, wyzwania i zagrożenia dla Republiki Francuskiej, które w ocenie autora mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Oprócz powyższych w niniejszej pracy, z uwagi na jej aktualny charakter, ograniczono się do roli Francji w ramach misji zagranicznych, nie poruszając kwestii ewolucji jej stanowiska względem wojny w Ukrainie. Wynika to z dużej dynamiki sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

(fragment wstępu do książki)

RECENZENCI
Prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler, Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Płk (rez.) dr hab. inż. Zdzisław Śliwa, Bałtycka Akademia Obrony, Tartu – Estonia

STRESZCZENIE
Wizja Wielkiej Francji jest aktualna. W niniejszym opracowaniu ujęto, gdzie operują jej struktury militarne oraz jakie mogą być faktyczne dążenia w globalnych zmaganiach o hegemonię. Obecnie Republika Francuska ma prawie 20 tys. żołnierzy w ramach oficjalnej aktywności oraz stale utrzymuje infrastrukturę wojskową w Ameryce Południowej, Afryce, Australii i Oceanii, Europie i na Bliskim Wschodzie. Ponadto regularnie angażuje marynarkę wojenną w misje morskie czy też ćwiczenia w regionie Indo-Pacyfiku. Francja dysponuje narzędziami, aby samodzielnie kreować środowisko geopolityczne, które będzie sprzyjać osiąganiu jej celów.

SŁOWA KLUCZOWE
Francja, wojsko, militaria, bazy, Europa, Afryka, NATO, Sahel, Paryż, republika.

SPIS TREŚCI

RECENZJE

  •  
  •  
  •  
  •