×

MONOGRAFIA NAUKOWA: Sołeckie Strategie Rozwoju podstawą zarządzania gminą Kobylin – Sylwia Staszewska

Sylwia Staszewska

Sołeckie Strategie Rozwoju podstawą zarządzania gminą Kobylin

z serii Ekspertyzy i Raporty – Tom 6

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2020
Oprawa: miękka
Objętość: 160 stron
Format: 210×280 mm
Kategoria: nauki przyrodnicze/geografia
ISBN 978-83-66476-07-3
Monografia naukowa

Ekspertyzy i Raporty Wydziału Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Tom 6

Celem opracowania jest ukazanie efektów pracy społeczności wiejskiej gminy Kobylin nad Sołeckimi Strategiami Rozwoju (SSR), które mają stać się podstawą opracowania Strategii Rozwoju Gminy. Zgodnie z zaleceniami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zakres opracowania każdej z SSR musiał być zgodny z załącznikiem do uchwały nr 448/2019 Zarządu Województwa Wlkp. z dnia 13 marca 2019 r., który mówi o sposobie przeprowadzenia spotkań, zakresie merytorycznym dokumentu, oraz kompetencjach i zadaniach ekspertów prowadzących spotkania (Moderatorach Odnowy Wsi).
Ideą pracy jest ukazanie znaczenia efektów pracy mieszkańców sołectw, które jako oddolne działania samorządowe staną się podstawą opracowania ważnego strategicznego dokumentu jakim jest Strategia Rozwoju Gminy. Często tak ważne dla przyszłości gminy dokumenty opracowywane są jedynie przy niewielkim współudziale mieszkańców, którzy konsultują lub opiniują wcześniej poczynione ustalenia. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kobylin w oparciu o Sołeckie Strategie Rozwoju to jedyne w Polsce takie gminne przedsięwzięcie. Cele strategicznie wynikną z potrzeb, wymagań i preferencji mieszkańców i stanowić będą realny zapis kierunków rozwoju wiejskich i miejskich ośrodków.

SPIS TREŚCI

  •  
  •  
  •  
  •