×

Nowy tomik haiku Marii Jolanty Piaseckiej został zatytułowany dość przewrotnie jako Cztery pory bambusa zgromadził pokaźną ilość haiku…

Ukazała się kolejna edycja Acta Medicorum Polonorum R. 13 /2023 Zeszyt 2 – czasopisma naukowego poświęconego historii medycyny

Kolejny tomik poetycki Stanisława Szwarca zatytułowany ŻYWIOŁY ukazał się drukiem…

Już wkrótce ukaże się kolejny tomik poetycki młodej Autorki – Rozalii Dmochowskiej – zatytułowany „Tchnienie”…

Międzynarodowy kwartalnik Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publikuje prace oryginalne, krótkie notatki i recenzje z zakresu zmienności roślin…
An international quarterly, the Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publishes original papers, short notes and reviews in fields of plant…

Nie czuję się poetą chociaż piszę wiersze. Jestem lekarzem, który kocha życie (pewnie dlatego wybrałem ten zawód) i w swoich utworach opisuję jego przejawy…

Zarodnikowe rośliny waskularne, klasyfikowane niegdyś jako pteridofity (tzw. paprotniki), a obejmujące dwie oddalone od siebie linie ewolucyjne: lykopodiofity (Lycopodiophyta/Lycopodiopsida) i polypodiofity (Pteridophyta/Polypodiopsida), są we florze Polski grupą nieliczną i słabo poznaną…

Podsumowanie kilku lat pracy duszpasterskiej ks. prob. dr hab. Wojciecha Muellera

NOWA EDYCJA KALENDARZA na rok 2024 z serii Poznań w ubiegłym wieku. Limitowana seria, kalendarze są już dostępne w sprzedaży od 23 października 2023 r.