×

We offer the reader this Third World Congress on Analogy Handbook, from the congress at Puebla City, Mexico…
Prezentujemy czytelnikowi podręcznik Trzeciego Światowego Kongresu na temat Analogii, pochodzący z kongresu w Puebla City w Meksyku…

Ukazał się Kalendarz ścienny HAIKU 2024 z utworami i ilustracjami znanych polskich twórców tej formy literackiej…

Czarne koty są wśród nas. Przynoszą szczęście (jeśli chcą), ale przede wszystkim bacznie obserwują nas i otaczający ich świat. Jeden z kotów zechciał podzielić się swoimi przemyśleniami…

…Nadrzędną rolą wojenną Narodowych­ Sił Zbrojnych było wywalczenie warunków do stworzenia Katolickiego Państwa Narodu Polskiego. W związku z uwarunkowaniami politycznymi, rola ta często była spłycana tylko do wywalczenia zachodniej gra­nicy powojennej Polski…

„Atelier” to trzecia wydana książka autorki. Dotychczas wydała zbiór wierszy „Ibe­ryjski kochanek” (Kontekst 2011) i „ZmySłowo Sprag­niOna” razem z Gosią Prętką (Kontekst 2016).
W „Atelier” zawarła najnow­sze wiersze, ale i starsze opowiadania…

Chociaż logika, symbol racjonalności, może wydawać się przeciwna religii, obie mają długą historię współpracy. Pojęcia i narzędzia logiczne zawsze odgrywały ważną rolę w światowych tradycjach religijnych. Z drugiej strony, na przykład teologia filozoficzna dostarczyła wielu znakomitych prób udowodnienia istnienia Boga…
Although logic, a symbol of rationality, may appear to be opposed to religion, both have a long history of cooperation. Logical concepts and tools have always played important roles in the world’s religious traditions. On the other hand, philosophical theology has provided many illustrious attempts to prove the existence of God, for example…

Szkice historyczne o wielkopolskiej wsi położonej niedaleko Leszna. Autorka przywołuje historię powstania i rozwoju tej osady…

Nowy tomik poetycki „oka w rosole”. Autorka powieści: „trzy części szalika” i „Ocean” oraz tomików wierszy: „poza mną”, „talitha kum” i „bez słów”…

W zakresie nauk medycznych zmieniają się sposoby zarówno diagnostyki chorób, jak i metody ich leczenia. W 1966 r., kiedy dobiegaliśmy do końca kształcenia w zawodzie lekarza…

Na stronach nowego tomiku haiku znajdziemy utwory poświęcone magicznemu kwiatowi jakim jawi się róża…