×

Rada Naukowa Wydawnictwa Kontekst

Prof. UAM dr hab. Zbigniew Celkasekretarz Rady Naukowej


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej, Wydział Biologii

 

Dr hab. n. med. Szczepan Cofta


Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dyrektor Szpitala Przemienienia Pańskiego, Oddział Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej

 

Prof. dr hab. Bogdan Jackowiakprzewodniczący Rady Naukowej


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Botaniki Systematycznej i Środowiskowej, Wydział Biologii

 

Prof. dr hab. Anita Magowska


Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Katedry i Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych

 

Prof. UAM dr hab. Witold Tyborowski


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pracownia Historii Starożytnego Bliskiego Wschodu, Wydział Historii