×

Acta Medicorum Polonorum R. 11/2021 Zeszyt 2 – 50-lecie Kliniki Chirurgii Ręki UMiK w Poznaniu

Acta
Medicorum
Polonorum
R. 11/2021
Zeszyt 2

Czasopismo poświęcone historii medycyny i jej społecznemu kontekstowi. Wydawane dwa razy w roku.

Indeksowane w: ERIH PLUS, Index Copernicus (ICI Journal Master List,ICV 2020: 63.90), CEJSH, PBL, PBN

Patronat: Polskie Towarzystwo Lekarskie
 
Współpraca: Wielkopolska Okręgowa Izba Lekarska

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że ukazała się kolejna edycja Acta Medicorum Polonorum R. 11 /2021 Zeszyt 2

Czasopismo można zakupić w Wydawnictwie Kontekst

pisząc na adres mailowy:

kontekst2@o2.pl

lub
bieżący numer AMP i poprzednie:
w księgarni internetowej KSIĄŻKI PRZY HERBACIE

Wszystkie osoby zainteresowane tym przedsięwzięciem mogą uzyskać bliższe informacje kontaktując się z redakcją:

Acta Medicorum Polonorum
Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
ul. Przybyszewskiego 37A, 60-356 Poznań
tel. 61 8547241/2; fax 61 8547242

vesalius@ump.edu.pl

Na okładce: prof. dr hab. n. med. Hieronim Strzyżewski

  •  
  •  
  •  
  •