×

Ukazała się monografia naukowa pt. Modelowanie rozwiązań konfliktów międzynarodowych w świetle rozważań nad bezpieczeństwem – autor: Klaudia Natalia Wizimirska-Napora

Klaudia Natalia Wizimirska-Napora

Modelowanie rozwiązań
konfliktów międzynarodowych
w świetle rozważań nad bezpieczeństwem

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2021
Oprawa miękka
Objętość 280 stron
Format 170 x 240 mm
Kategoria prawo / społeczeństwo
MONOGRAFIA NAUKOWA

ISBN 978-83-66476-32-5

Oddajemy do rąk Czytelników opracowanie „Modelowanie rozwiązań konfliktów międzynarodowych w świetle rozważań nad bezpieczeństwem” opublikowanie w serii: Monografie Naukowe Wydawnictwa Kontekst.
Autorka podjęła problematykę rozwiązywania konfliktów międzynarodowych z wykorzystaniem metod kwantytatywnych, uznając obszar ten za niezwykle aktualny oraz istotny dla współczesnej społeczności międzynarodowej. Opracowanie stanowi rozprawę doktorską noszącą tytuł „Modelowanie rozwiązań konfliktów międzynarodowych z wykorzystaniem prognozowania na wybranych przykładach”, z uwzględnieniem uwag i sugestii szanownych recenzentów oraz badaczy i naukowców, których autorka miała zaszczyt poznać w trakcie studiów i przewodu doktorskiego.
Książka opatrzona została szerszym tytułem aniżeli rozprawa doktorska, gdyż podejmowane w niej zagadnienia obejmują większy wachlarz problemów stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa niż same konflikty międzynarodowe. Zawiera wybór zagadnień, niezwykle ciekawych, ale i trudnych, które – na gruncie­ wyżej określonego przedmiotu – autorka uznała za szczególnie ważkie i interesujące. Ponadto, uznając, że podejmowanie ryzyka jest immanentnym czynnikiem rozwoju podkreśla, że naukowe prognozowanie – bo o tym jest mowa – stanowi nadal wyzwanie badawcze, które podyktowane jest zarówno przez teorię,­ jak i praktykę życia. Tym samym, uznając potrzebę przygotowania ludzkiego działania­ do podejmowania decyzji w ramach zmieniających się realiów życia społeczno-politycznego autorka otworzyła się na innowacyjne rozwiązania proponując wdrażanie metod ilościowych do badań w obszarze nauk społecznych.
Wyobraźnia i kreatywność nie muszą prowadzić do negatywnych zjawisk. Cechy­ te w połączeniu z odpowiedzialnością społeczną są w stanie zmienić postawy doprowadzając w konsekwencji do ukierunkowania działań w pożądany sposób. Zatem niniejsza książka dedykowana jest studentom i badaczom stosunków międzynarodowych, zarówno praktykom jak i teoretykom.

SPIS TREŚCI

RECENZJE

ONLINE

  •  
  •  
  •  
  •