×

Kulisy procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woźnego – spotkanie w księgarni Św. Wojciecha w Poznaniu

29 listopada 2018 r. o godz. 18.00 w poznańskiej księgarni Św. Wojciecha odbyło się spotkanie z ks. dr Wojciechem Muellerem postulatorem procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woźnego połączone z promocją ostatnio wydanych książek opisujących życie i nauczanie tego kapłana, który w latach 1945-1983 był proboszczem parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu.

 Księgarnia Św. Wojciecha stała się miejscem szczególnym dla osób związanych z posługą kapłańską ks. Aleksandra, w imieniu gospodarza wieczoru powitała przybyłych kierowniczka księgarni Małgorzata Staszak. Wiele osób, które dotarły tu, to nie tylko Parafianie ze św. Jana Kantego. Wieczór poprowadził redaktor Andrzej Błaszczak z katolickiego radia Emaus z Poznania, który zadając pytania postulatorowi procesu ks. Woźnego, księdzu dr. Wojciechowi Muellerowi, próbował nam wyjaśnić skomplikowane procedury procesu beatyfikacyjnego. Wiele dotąd mało znanych faktów z takich procesów zostało tutaj szczegółowo opisanych. Publiczność przybyła na to spotkanie jeszcze przez długi czas dopytywała o różne aspekty z życia Sługi Bożego księdza Aleksandra Woźnego. Ukazał się też pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego o procesach beatyfikacyjnych w poznańskiej archidiecezji poświęcony w całości ks. Woźnemu.