×

Ukazał się kolejny zbiór haiku „Ku światłu. TOWARDS LIGHT” autorstwa Ernesta Wita

Ernest Wit
Ku światłu
TOWARDS LIGHT
m
m
Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2019
Oprawa: miękka
Objętość: 126 strony
Format: 120×200 mm
Kategoria: poezja/haiku
ISBN 978-83-65275-93-6
Wersja: polsko-angielska

 

Niniejsza książka zawiera zbiór 105 wierszy haiku i 12 utworów haibun mojego autorstwa, z których prawie­ wszystkie były wcześniej publikowane w najlepszych­ anglojęzycznych czasopismach w latach 2015-2019.­ Kilka prac było publikowanych po raz pierwszy w czasopismach­ polskich. Niektóre otrzymały nagrody w międzynarodowych konkursach, sporo przedrukowano­ w antologiach.

Haiku jest minimalistyczną formą poezji, zapoczątkowaną w Japonii i praktykowaną obecnie na całym świecie, która pisana jest zwykle w trzech krótkich wersach.

Istotą tradycyjnego haiku jest zestawienie dwóch obrazów­ lub idei oraz relacja między nimi. Tradycyjne haiku­ zawierają wskazanie na porę roku i biorą naturę za swój temat. Unikają­ jawnych metafor i porównań, stronią od antropomorfizacji i personifikacji, nie lubią tego, co subiektywne i abstrakcyjne, nie znoszą opisów, analiz i spekulacji, skłaniając się ku bezpośrednio, obiektywnie i całościowo postrzeganym codziennym przedmiotom i zjawiskom.

 

This book contains a collection of 105 haiku poems and 12 haibun of my authorship, almost all of which were first published in the best English-language haiku­ magazines in the years 2015-2019. A couple were first published in Polish magazines. Some have won awards in international competitions, quite a few have been republished in anthologies.

Haiku is a minimalist form of poetry originating in Japan and now practised all over the world, which is usually written in three short lines. 

The essence of traditional haiku is juxtaposition of two images or ideas and the relation between them. Traditional haiku contain a seasonal reference and take nature as their subject. They avoid overt metaphors and similes, shun anthropomorphisms and personifications, dislike the subjective and the abstract, abhor descriptions, analyses and speculations, preferring directly, objectively and overall observed everyday objects and occurrences.

Ernest Wit

  •  
  •  
  •  
  •