×

Ukazały się Pamiętniki Brata Stanisława Andrzeja Kubiaka, założyciela Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego przygotowane do druku przez Mikołaja Wełnica i br. Jacka Ścieranka CFCI

Brat Stanisław Andrzej Kubiak
Założyciel Zgromadzenia Braci Serca JezusowegoPAMIĘTNIKI

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2023
Oprawa: miękka
Objętość: 132 strony
Format: 148×210 mm
Kategoria: religia
ISBN 978-83-66476-78-3

 

Na każdej stronie Pamiętników można wyczytać konsekwencję w dążeniu do celu, troskę o zachowanie ducha zakonnego wśród współbraci. Działanie br. Stanisława wyda się zrozumiałe, jeśli odczytamy go w kontekście całego jego życia. Umiłowanie Ojczyzny, którą opuścił jak była pod zaborami i wola powrotu do wolnej Polski, ukazują jego wielki patriotyzm. Czas życia spędzony w niemieckim Zgromadzeniu Braci Miłosierdzia z Trewiru ukształtowały w nim miłość do Boga, zwłaszcza nabożeństwo do Serca Jezusowego i umiłowanie reguły zakonnej, którą mimo wielu przeciwności i oporów wewnątrz Zgromadzenia wpajał braciom, dla dobra i rozwoju wspólnoty. Dla nas, jego duchowych synów, niech będzie inspiracją­ do umocnienia, czy nawet powrotu do pierwotnej gorliwości zakonnej, którą tak umiłował nasz Założyciel. Ukazał nam, że zawsze troszczył się o współbraci, o sprawy materialne, ale przede wszystkim o duchowe.
Z każdą stroną tej lektury widzimy również w osobie Założyciela wzór cierpienia, zarówno duchowego, spowodowanego niezrozumieniem wśród współbraci, jak i fizycznego, wywołanego chorobami i wysiłkiem fizycznym. Brat Stanisław cierpienie przyjmował jako Krzyż od Jezusa i ofiarował je, za swoje Zgromadzenie.
Życzę wszystkim, którzy przeczytają Pamiętniki, by odnaleźli w nich coś, co może w sposób szczególny dotknąć ich serca. Mimo upływu stu lat, wiele zawartych w nich treści i myśli jest dziś nadal aktualnych i godnych naśladowania.

Brat Andrzej Paliwoda CFCI
Przełożony Generalny
Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego

(fragment słowa wstępnego do książki)

 

Na Pamiętniki brata Stanisława Andrzeja Kubiaka składają się dwa odręcznie zapisane zeszyty. Pierwszy z nich obejmuje okres od sierpnia 1919 r. do 26 maja 1923 r. Zawiera 84 kolejno ponumerowane strony. Pierwsze trzy lata (1919-1921) opisane są bardzo zdawkowo, a zapiski były prowadzone nieregularnie. Ponadto, pierwsze wspomnienia zostały odtworzone z pamięci, o czym świadczy m.in. nieprzypisanie treści do dat, a także bardzo dużo pojawiających się powtórek. Drugi zeszyt obejmuje okres od 9 czerwca 1923 r. do 1 czerwca 1928 r. Zawiera on 138 stron, z czego brakuje stron od 102 do 110. Nie zostały one jednak usunięte bądź zagubione, lecz ich ubytek wynika z pomyłki w numerowaniu, której dokonał – stwierdzając po charakterze pisma – sam autor zapisków. Pamiętnik skończył się na dacie 1 czerwca 1928 r., co było podyktowane fizycznym brakiem miejsca w zeszycie na dalsze wpisy. Pojawia się tutaj zasadne pytanie, czy brat Kubiak kontynuował swoje zapiski? Niestety do dziś nie zachował się trzeci zeszyt lub inne luźne notatki, świadczące o dalszym utrwalaniu na papierze swoich myśli. Ostatni wpis wskazuje wyraźnie, że założyciel Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego miał wówczas poważne problemy zdrowotne, a pół roku później, w dniu 9 grudnia 1928 r., zmarł w Szpitalu Miejskim w Poznaniu. Najprawdopodobniej postępująca choroba nie pozwoliła mu na kontynuowanie pisania.

Niewątpliwie, Pamiętniki brata Stanisława Andrzeja Kubiaka stanowią bardzo dużą wartość historyczną dla poznania dziejów Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego oraz samej osoby autora. Studium zapisków w stulecie zatwierdzenia Zgromadzenia przyczyni się zapewne do powtórnego odczytania charyzmatu i myśli założycielskiej, a także jest przyczynkiem do opracowania całościowej biografii brata Kubiaka oraz historii Zgromadzenia.

Mikołaj Wełnic (fragment wprowadzenia)

Książkę będzie można nabyć

Dom Generalny Zgromadzenia

ul. Brata Józefa Zapłaty 2
62-040 PUSZCZYKOWO

e-mail: dom.generalny@zbsj.pl