×

Ukazała się drukiem monografia naukowa pt. Wybrane problemy historii medycyny. W kręgu epistemologii i praktyki

Wybrane problemy historii medycyny

W kręgu epistemologii i praktyki

pod redakcją: Anity Magowskiej, Katarzyny Pękackiej-Falkowskiej i Michała Oweckiego

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2020
Oprawa: twarda
Objętość: 520 stron
Format: 170×240 mm
Kategoria: medycyna / historia

ISBN 78–83–65275–95–0
Monografia naukowa

Podróże w przeszłość mają charakter sentymentalny, ale są też wyzwaniem intelektualnym. Niełatwo jest dokonać wyboru tematu. Dla każdego autora – ale i czytelnika – jest on nieprzypadkowy. Może wynikać z głęboko skrywanych uczuć i doświadczeń osobistych, wynikać z zaciekawienia tym, co kiedyś się wydarzyło, albo z potrzeby znalezienia własnego rozwiązania jakiegoś ważkiego i aktualnego problemu. Rzecz jasna, powodów, by pisać i czytać prace historyczne, jest dużo więcej. W tle procesu tworzenia wiedzy o przeszłości kryje się zawsze zaplecze intelektualne danego badacza w postaci jego erudycji, wyobraźni, zasobu umiejętności warsztatowych, świadomości istnienia różnych podejść metodologicznych, a ponadto dotychczasowych ustaleń i interpretacji, z którymi trzeba się zmierzyć.
Wszystko to, co stanowi o atrakcyjności historii jako dyscypliny naukowej – różnorodność paradygmatów i nurtów badawczych, bogactwo źródeł (narracyjnych i ikonograficznych), możliwość uzyskania różnych interpretacji zgromadzonego materiału –można znaleźć w prezentowanej monografii. Gromadzi ona prace historyków medycyny, farmacji i nauk pokrewnych, ukazując aktualne zainteresowania i aparat naukowy tych badaczy.
Historia medycyny jest fascynującym obszarem wiedzy, o czym można było przekonać się podczas pandemii Covid–19, wiosną 2020 roku wielokrotnie porównywanej z odległymi plagami morowego powietrza i hiszpanką, a zarządzanej zgodnie z praktykami sanitarnymi znanymi od stuleci. Pandemia nie rzuciła jednak cienia na treść przedstawianej książki. Wspólnym mianownikiem składających się na nią rozdziałów jest dziedzictwo przeszłości w medycynie współczesnej. Był to temat przewodni zorganizowanego w październiku 2019 roku XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych…

Anita Magowska, Katarzyna Pękacka-Falkowska i Michał Owecki

fragment wstępu do książki

SPIS TREŚCI