×

Zakończenie ostatniej XXV edycji European Kukai, znanego wcześniej, jako European Quarterly Kukai / the end of the last XXV edition of European Kukai (2018-2023), previously known as European Quarterly Kukai (2013-2017)

Szanowni uczestnicy i sympatycy!
Z nieukrywanym smutkiem ogłaszamy zakończenie ostatniej edycji European Kukai, znanego wcześniej, jako European Quarterly Kukai, który mieliśmy przyjemność prowadzić, przy współudziale Wydawnictwa Kontekst.

W ostatniej 25-tej edycji udział wzięło 242 autorów z 50 krajów. Do wysokiego poziomu zdołaliśmy się już przyzwyczaić, przyjmując wielokrotnie wasze sugestie, że oddanie głosów tylko na 3 haiku spośród kilkuset, to zbyt mała ilość do wyboru.

Ostatnie nasze spotkanie zakończyło się bezapelacyjnym zwycięstwem Danieli Misso z Italii

Oto jej zwycięskie haiku, które zdobyło 49 punktów:

orphanage 

at the side of the road

forget-me-nots

 

sierociniec

na poboczu drogi

niezapominajki

 

Drugie miejsce Vladislav Hristov z Bułgarii (38 punktów), za:

a child raises his hand
to catch it –
nightingale’s song

 

dziecko podnosi rękę

złapać to –

piosenka słowika

 

Trzecie miejsce przyznaliście Danielowi Birnbaumowi z Francji (33 punkty) za:

the bird on the fence

knowing nothing

about fences

 

ptak na płocie

nic nie wiedząc

o ograniczeniach/ogrodzeniach

 

Gratulujemy laureatom „ostatniego” European Kukai.

Jak widać, w zwycięskich haiku wygrała wiosna, przejawiająca się w kwiatach i ptakach.
W końcu to najpiękniejsza pora roku w naszym klimacie.
Zapewne jeszcze spora grupa wierszy haiku mogła sięgnąć po laury, błyszcząc mistrzowskim poziomem i odkrywczym spojrzeniem. Szanujemy jednak wybór uczestników i całkowicie się z nim zgadzamy.
Od roku 2013 łączyło nas wspólne zainteresowanie, tworzyliśmy wielką światową grupę z wszystkich zakątków świata i to w naszym odczuciu było najważniejsze. Nasi japońscy mistrzowi byli by dumni ze stwierdzenia/hasła  „Haiku connects us” i zapewne zdziwieni
światowym powodzeniem ich spuścizny.
Na 25 edycji European Kukai nadesłano aż 4877 haiku. Za każdy wiersz, za każdy oddany głos serdecznie dziękujemy. Jesteście i pozostaniecie naszymi przyjaciółmi.

To już nasze ostatnie spotkanie. Przeżyliśmy razem spokojne czasy, jak i pandemię covid. Mamy nadzieję, że wkrótce zakończy się wojna na Ukrainie i z powrotem będziemy cieszyć się pokojem na całym świecie.
Jako organizatorzy, żegnamy się z nadzieją, że spotkamy się w nowych projektach. Świat i czas nie stoją w miejscu, ciągle zachodzą zmiany. Nie mówimy wam zatem żegnajcie, ale
„Do widzenia”

Robert Kania i Krzysztof Kokot
European Kukai Team

Napisano 19 marca 2023 roku.

Dear participants and sympathizers!

It is with undisguised sadness that we announce the end of the last edition of European Kukai (2018-2023), previously known as European Quarterly Kukai (2013-2017), which we had the pleasure of leading with the participation of Kontekst Publishing House.

242 authors from 50 countries took part in the last 25th edition. We have already managed to get used to the high level, accepting many times your suggestions that casting votes for only 3 haiku out of over two hundred is too small to choose from.

Our last meeting ended with the victory of Daniela Misso from Italy, who overtook Vladislav Hristow from Bulgaria and Daniel Birnbaum from France. Congratulations to the winners and all participants of the last European Kukai. The victorious haiku was won by spring, manifested in flowers and birds. After all, it is the most beautiful time of the year in our climate.

Since 2013, we were connected by a common interests, we created a great global group from all corners of the world and in our opinion that was the most important thing. Our Japanese masters would be proud of the statement „Haiku connects us” and probably surprised the worldwide success of their legacy.

From 2013 to 2023, during the 25 editions, you sent us the huge number of 4,877 haiku. Thank you very much for every poem, for every vote you cast. You are and will remain our friends.

This is our last meeting. We have been through peaceful times together as well as the covid pandemic. We hope that the war in Ukraine (on which there have been many poignant haikus in this edition) will soon end and we will enjoy peace around the world again.

As organizers, we say goodbye to the hope that we will meet in new projects. The world and time do not stand still, changes are constantly taking place. So we’re not saying goodbye to you, but see you again.

Robert Kania and Krzysztof Kokot
European Kukai team

March, 2023.