×

Zasady etyczne – PROCES WYDAWNICZY

Wraz z publikacją, wszystkie wersje złożonych materiałów naukowych pozostają do wglądu.

Każde opracowanie naukowe jest również przechowywane w wersji elektronicznej, która jest istotnym składnikiem współczesnego procesu wydawniczego.

Tłumaczenia opracowań naukowych wcześniej publikowanych w innych źródłach nie są dopuszczalne.

Wszelkie naruszenie zasad rzetelności naukowej oraz zasad etyki obowiązującej w nauce oraz wszelkie przykłady takich praktyk będą ujawniane wraz z poinformowaniem o fakcie zaistnienia takiego przypadku odpowiednich instytucji lub organizacji (np. instytucji, które są pracodawcą autora, towarzystw naukowych, zrzeszeń, wydawców naukowych, itd.). Rada Wydawnicza zobowiązana jest do archiwizowania informacji o naruszeniu zasad rzetelności naukowej i łamaniu zasad etyki obowiązującej w nauce.