×

Sierpień / wrzesień 2017 – kolejna edycja Acta Medicorum Polonorum R. 7/2017 – Zeszyt 1

Acta
Medicorum
Polonorum
 
R. 7/2017
Zeszyt 1

 

Czasopismo wydawane dwa razy w roku, recenzowane o charakterze naukowym, poświęcone historii medycyny i jej społecznemu kontekstowi.


„AMP” jest indeksowane w: ERIH PLUS, BazHum, Index Copernicus (ICV: 51.00, 5,57 pkt.), CEJSH.

 
Patronat: Polskie Towarzystwo Lekarskie
 
Współpraca: Wielkopolska Okręgowa Izba Lekarska
 
ISSN 2083-0343
amp-7-1_2017-okl

 

SPIS TREŚCI

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że na przełomie sierpnia i września  2017 r. ukazał się Zeszyt 1 Acta Medicorum Polonorum R. 7/2017
 
Czasopismo można zakupić pisząc na adres:

kontekst2@o2.pl

 
Wszystkie osoby zainteresowane tym przedsięwzięciem mogą uzyskać bliższe informacje kontaktując się z redakcją:

Acta Medicorum Polonorum
Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
ul. Przybyszewskiego 37A, 60-356 Poznań
tel. 61 8547241/2; fax 61 8547242

vesalius@ump.edu.pl

Okładka: Pierwszy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie (1907 r.), od lewej: siedzą dr Władysław Zahorski (wiceprezes), Józef Montwiłł (skarbnik), stoją: Stanisław Kościałkowski (sekretarz) i Zenon Giecewicz

  •  
  •  
  •  
  •