Historia/Archeologia

Empirycznie czy racjonalistycznie? Dylematy i praktyka medycyny uniwersyteckiej w Wilnie w latach 1781-1842 – Anita Magowska

empirycznie-okladka
Anita Magowska

Empirycznie czy
racjonalistycznie?

Dylematy i praktyka
medycyny uniwersyteckiej
w Wilnie w latach 1781-1842


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2015
Oprawa miękka
Objętość 378 stron
Format 175 x 248 mm
Kategoria medycyna

ISBN 978-83-65275-04-2

Niniejsza monografia przedstawia działalność trzech klinik wileńskich: położniczej, chirurgicznej i terapeutycznej. Pominięto klinikę weterynaryjną, bo jej powstanie było bardziej zasługą przybyłego z Niemiec Ludwika Bojanusa (1776-1827) niż wynikiem zgromadzonych przez wileńskich klinicystów doświadczeń. Założono, co jest pewnym uproszczeniem choćby z racji wojen napoleońskich i związanej z nimi klęski głodu, że potrzeby zdrowotne mieszkańców Wilna i jego okolic w latach 1781-1842 zasadniczo nie zmieniały się, a działalność klinik zmieniała się przede wszystkim pod wpływem wykształcenia i cech osobowości ich kierowników.

Dla rozpoznania stanu medycyny klinicznej w Wilnie największe znaczenie miały rękopiśmienne i łacińskojęzyczne historie chorób przechowywane w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk (zasób Biblioteki Wróblewskich), zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, Państwowym Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie oraz Archiwum PAN – Oddziale w Poznaniu. Największa kolekcja historii chorób z kliniki Śniadeckiego znajduje się wprawdzie w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego, ale dla polskich badaczy najbardziej dostępny jest zbiór przechowywany w Archiwum Polskiej Akademii Nauk – Oddziale w Poznaniu. Historie chorób z klinik wileńskich znajdujące się w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie zostały przed laty opisane przez Teodora Kiktę.

W monografii przeanalizowano historie chorób z liczącej 110 ksiąg kolekcji poznańskiej. Każda z ksiąg zawiera od kilku do kilkunastu historii chorób (w pracy przeanalizowano ich 56810), leczonych przez studentów ostatniego roku medycyny Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1824 i 1829-1833.


Anita Magowska

(fragment wstępu do książki)

 

Serce miasta jest po prawej stronie – Ewa Pawlak Paweł Pawlak

sercemiasta-okladka

Na okładce rulon monet brakteatowych (przełom Xii i XIII wieku), z grobu przy ul. Śródka 7 w Poznaniu

Ewa Pawlak
Paweł Pawlak

Serce miasta
jest po prawej stronie

ARCHEOLOGIA
O PRZESZŁOŚCI
POZNAŃSKIEJ ŚRÓDKI
I OSTRÓWKA


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2015
Oprawa miękka
Objętość 132 strony
Format 215 x 215 mm
Kategoria historia, archeologia

ISBN 978-83-62564-84-2

W roku 2014 minęło 20 lat od zupełnie nieoczekiwanego odkrycia archeo­logicznego, jakiego dokonano na Śródce (dzielnica Poznania). Odsłonięta wówczas, zaledwie niewielka jak się okazało, część wczesnośredniowiecznego cmentarzyska, przyczyniła się do podjęcia­ starań o kontynuację badań w kolejnych sezonach. Ich efekty przerosły znacznie nasze wyobrażenia, zarówno o skali samej nekropolii, jak i o ilości, i jakości źródeł, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć. Nie przypuszczaliśmy też, że od­krywane mozolnie kolejne zabytki i nawarstwienia, nazywane często źródłami niemymi, pozwolą na nowo zinterpretować znane z kronik przekazy, a przede wszystkim „opowiedzą” zupełnie nową, nieznaną historię.

Ewa Pawlak Paweł Pawlak

 

Wanda St. Pawłowska – Wiedza o Polsce we Francji w XVII-tym wieku

wiedza-o-polsce_okladka

Wanda Stanisława Pawłowska

Wiedza o Polsce we Francji w XVII-tym wieku


Praca magisterska
z 1938 roku


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2014
Oprawa twarda
Objętość 164 strony
Format 215 x 303 mm
Kategoria biografie

ISBN 978-83-62564-74-3


Wydanie albumowe

Oddając do druku pracę magisterską mojej siostry Wandy Pawłowskiej pt. Wiedza o Polsce we Francji w siedemnastym wieku spłacam dług pamięci jaki mam wobec Niej. Jej poszerzoną biografię wydałem w roku 2007. Obecnie przedstawiam Jej konkretne dzieło, które mimo, że powstało 76 lat temu, nie straciło nic ze swej naukowej wartości – co potwierdza zamieszczone na wstępie opracowanie dr n. historycznych Wojciecha Sajkowskiego – jako, że dogłębne opracowania konkretnych tematów historycznych, ani nie starzeją się i ani nie ulegają przedawnieniu.

Prof. Zbigniew S. Pawłowski

(fragment wstępu)

 

W sercu Polski – Jan Kaczmarek

W sercu Polski

Ostrów Tumski – Śródka – Zawady w rycinach Henryka Kota

Jan Kaczmarek

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2009
Oprawa twarda
Objętość 104 stron
Format 210 x 190 mm
Kategoria Historia

ISBN 978-83-88572-62-3

Wydanie albumowe

w-sercu-polski---okladka
(...) Od ponad ćwierć wieku artysta malarz Henryk Kot w bardzo interesującej formie utrwala widoki dawnego i współczesnego miasta Poznania. Widoczna jest w rycinach Henryka Kota jego znajomość historii miasta, starych map, rysunków czy też fotografii.

W albumie zatytułowanym W sercu Polski inspiracją dla artysty jest pejzaż najstarszych części miasta, jakimi są: Ostrów Tumski,­ Zagórze, Ostrówek, Śródka i Zawady. Oglądając ryciny Henryka Kota, widzimy dawną ich zabudowę,­ oglądamy­ budynki, które zniknęły z panoramy wyspy, malownicze zaułki, miejsca, których już się nie uświadczy­ bo zniszczyła je często głupota ludzka. W swoich rysunkach Henryk Kot upamiętniając tę część Poznania, nawiązał do dawnych widoków miasta tworzonych przez malarzy, rysowników, grafików, a szczególnie do romantycznej twórczości K. Kielisińskiego oraz Paula Protta, wskrzeszając nimi XIX-wieczną tradycję albumów „malowanych”.

Henryk Kot chciał stworzyć jeszcze jeden widok swojego ukochanego miasta, którym miał upamiętnić­ Zawady. Niestety w przededniu oddania do druku tego „malowanego albumu” odszedł do Pana.

Niech ten album będzie podziękowaniem dla Artysty, za umiłowanie rodzinnego miasta, za fascynację­ historią Poznania, za odkrywanie i utrwalanie jego uroków.

(Jan Kaczmarek – z tekstu przedmowy do książki)