×

Religia

mysli-4-kwiecien_oklad

Narodzenie Nowego Człowieka to nie proces automatyczny. Życie duchowe, będące darem Boga, to długofalowy rozwój, który wymaga ustawicznej pielęgnacji. Nieustanna orientacja na krzyż jako miejsce, w którym człowiek może doświadczyć Bożego miłosierdzia. Grzesznik poprzez uznanie swoich win na nowo nawiązuje utraconą przez grzech więź z Bogiem i dostępuje udziału w tajemnicy paschalnej Chrystusa. Umiera…

mysli_ks.woznego-3

Przebudzenia duchowego można w pełni doświadczyć dopiero wtedy, gdy w pełni uwierzy się we własną bezsilność. Kiedy w rozpaczy człowiek zwraca się do Boga, jako Siły Wyższej od niego samego, doś­wiadcza fenomenu wiary. To cudowne spotkanie Boga z człowiekiem. Wejście na drogę duchowego rozwoju okazuje się najlepszym lekarstwem na większość naszych życiowych dolegliwości, które negatywnie zabarwiają…

nauki-2-okladka

W roku 2012 ukazały się Nauki dla często komunikujących obejmujące lata 1977-1982. Obecna publikacja zawiera nauki o życiu wewnętrznym wygłoszone w trzecie niedziele miesiąca, w latach 1973-1976. Ich tematyka wskazuje na głęboką odpowiedzialność księdza Aleksandra Woźnego, ówczesnego proboszcza parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu, za powierzonych sobie parafian. Ksiądz A. Woźny wcześnie zauważył…

wychowanie-dla-boga

Wznowienie książki ks. Aleksandra Woźnego pt. „Wychowanie dla Boga”, wydanej po raz pierwszy w roku 1994, jest podyktowane chęcią przypom­nienia tej pozycji stale rosnącej liczbie wiernych zainteresowanych Jego bogatą spuścizną. Otrzymujemy kolejny tomik nauk głoszonych przez Sługę Bożego ks. Aleksandra Woźnego. Jest to zapis konferencji głoszonych dla rodziców najmłodszych dzieci, przede wszystkim…

mysli_okladka-grudzien-2

Miesiąc grudzień szczególnie przybliża nas do tajemnicy Wcielonego Słowa, tajemnicy Jezusa Chrystusa, który staje się centrum całego życia chrześcijanina. To On przemienia myśli, uczucia i całą ludzką działalność. Ma przeniknąć całego człowieka, czyniąc jego zewnętrzne życie tylko przedłużeniem i dynamicznym rozpięciem ży­cia wewnętrznego…

10-mysli_ks_woznego-okladka

Przedstawione tu inspiracje autora oparte zostały na „myślach” ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983) z książki pt. „Bóg jest najważniejszy”, probo­szcza parafii św. Jana Kantego w Poz­naniu w latach­ 1945-1983. Aktualność nauczania, pozostawionego przez tego świętobliwego kapłana, uwidacznia się w życiu wielu wiernych – „duchowych dzieci”, nie tylko spośród jego parafian. Po dziś dzień inspiruje on wielu…

nauki_dla_czesto

Ksiądz Aleksander Woźny głęboko przejęty zaleceniami św. Piusa X papieża, dotyczącymi Komunii Świętej, zachęcał wiernych do częstego przyjmowania jej. Jednocześnie dbał o odpowiednie przygotowanie do Komunii Świętej i przenoszenie jej owoców w codzienne życie – stąd też jego nauki o życiu wewnętrznym były określane jako nauki dla często komunikujących. Minie już niebawem trzydzieści lat od śmierci…

spojrzenie-na-wiare-wozny

Niniejsza książka pozwoli raz jeszcze spojrzeć na wiarę w świetle nauczania ks. Aleksandra Woźnego, kandydata na ołtarze Archidiecezji Poznańskiej. Zaprezentowana publikacja umożliwi dostrzeżenie w nim, człowieka głębokiej wiary, prowadzącego bogate życie duchowe, otwartego na Boże działanie. 12 krótkich rozdziałów na temat najważniejszych zagadnień naszej wiary może stanowić dla czytelnika kolejną…

drogi-okladka

Proboszcz parafii pw. Św. Jana Kantego w Poznaniu, krajowy duszpasterz kobiet, “więzień konfesjonału” jest kandydatem na ołtarze. Podczas swego kapłańskiego życia wygłosił wiele rekolekcji i nauk stanowych. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1933. Cudem ocalony z obozu koncentracyjnego w Dachau, w którym przebywał blisko 5 lat, po powrocie, podjął posługę kapłańską w Poznaniu w 1945 roku w parafii…

album-pilka-oklad

Album poświęcony życiu Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Piłce zawiera blisko 300 zdjęć rejestrujących aktywność tej wspólnoty katolickiej w sercu Puszczy Noteckiej. Publikowane są tu również zdjęcia historyczne z początku XX wieku. Takie miejscowości jak Piłka, Kwiejce, Kamiennik, Dębowiec, Marylin czy Kwiejce Nowe tutaj przywoływane to również ulubione miejsca wypoczynku nie tylko Poznaniaków. Parafia…