×

Muzea farmacji i zbiory aptekarskie w Polsce – Jan Majewski

Muzea farmacji i zbiory aptekarskie w Polsce

Jan Majewski

Wydanie pierwsze – albumowe
Rok wydania 2006
Oprawa twarda
Objętość 150 stron
Format 190 x 210 mm
Kategoria Farmacja
 
ISBN 83-88572-03-2
muzea-farmacji

Książka nagrodzona pierwszym miejscem na XV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki
Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu – 26 październik 2006 (szerzej w wydarzeniach).
 
Janowi Majewskiemu, autorowi opracowania Muzea farmacji i zbiory aptekarskie w Polsce,
przyświecała pożyteczna idea, aby wszystko to, co pozostało po dawnych aptekarzach wykonujących
z poświęceniem swój szlachetny zawód, przypomnieć farmaceutom, przede wszystkim młodym, którzy
często nie znają bogatej tradycji własnej profesji, oraz tym, których interesuje kultura materialna
minionych epok historycznych. (…) Dobrze się stało, że te rozproszone teksty źródłowe, wzbogacone
o informacje nowe i bogatą ikonografię, ukazują się w postaci zwartego druku. Książka omawia obiekty gromadzące i upowszechniające wiedzę o aptekach i zawodzie aptekarskim muzea, ekspozycje
farmaceutyczne, zabytkowe apteki. Jest także hołdem dla wszystkich, którzy uchronili te cenne pamiątki
przed rozproszeniem i zniszczeniem, których zasługi dla rozwoju muzealnictwa farmaceutycznego są
niepodważalne.

Prof. Artur Kijas (z przedmowy)

  •  
  •  
  •  
  •