×

Ptaki wędrowne / Migratory Birds – Almanach nr 1 Polskiego Stowarzyszenia Haiku

Ptaki wędrowne/ Migratory Birds

Almanach nr 1 Polskiego Stowarzyszenia Haiku / Almanac No. 1 of the Polish Haiku Association

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 100 stron
Format: 148×210 mm
Kategoria: literatura / haiku

ISBN 978-83-65275-60-8

psh-logo pha-logo

Z radością składamy w ręce naszych drogich i cierpliwych Czytelników, Współtwórców, Przyjaciół i Sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Haiku, pierwszy numer Almanachu, drukowanego rocznika naszego Stowarzyszenia.
    Spoglądając wstecz, z zadziwieniem obserwujemy drogę, jaką przebyło polskie haiku, by doprowadzić nas do narodzin PSH w jego obecnym kształcie. Oto we wrześniu 2015 roku w Szaflarach zebraliśmy się, my, adepci Polskiej Szkoły Klasycznego Haiku, „młodszej siostry” działającej w Japonii szkoły o nazwie KUZ aby przedyskutować różne koncepcje organizacyjne.
    Członkami Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia zostali Marta Chociłowska-Juszczyk, Robert Kania i Agnieszka Żuławska-Umeda. W lutym 2016 r. Polskie Stowarzyszenie Haiku zostało zarejestrowane w KRS, a członkami Zarządu I kadencji zostali Robert Kania (Prezes), Irena Szewczyk, a po jej rezygnacjiJadwiga Siwińska-Pacak (Sekretarz), Marta Chociłowska-Juszczyk (Skarbnik) oraz Wanda Masewicz-Pełka i Zuzanna Truchlewska.
OD REDAKCJI
Marta Chociłowska, Robert Kania, Ernest Wit
 
It is with great pleasure that we put into the hands of our dear and patient readers, co-creators, friends and supporters, the first edition of the annual almanac from the Polish Association of Haiku (PSH).
Looking back with wonder, we can see the path that Polish haiku took to bring together the PSH family in its current form. Back in September 2015, we gathered in Szaflary, we, adepts of the Polish School of Classic Haiku, “young sisters” active in the Japanese school known as KUZU, to discuss various organisational concepts.
          The members of the Association Founding Committee were Marta Chociłowska-Juszczyk, Robert Kania and Agnieszka Żuławska-Umeda. In February 2016, the PSH was registered with KRS (the public register of organisations), while the first members of the board became Robert Kania (president), Irena Szewczyk, then after her resignation Jadwiga Siwińska-Pacak (secretary), Marta Chociłowska-Juszczyk (treasurer) as well as Wanda Masewicz-Pełka and Zuzanna Truchlewska.

 

FROM THE EDITORS
Marta Chociłowska, Robert Kania, Ernest Wit