×

Ukazał się nowy numer (nr 4) Almanachu Polskiego Stowarzyszenia Haiku PTAKI WĘDROWNE 4 / Almanac No. 4 of the Polish Haiku Association MIGRATORY BIRDS 4

Ptaki wędrowne 4
Migratory Birds 4

Almanach nr 4 Polskiego Stowarzyszenia Haiku / Almanac No. 4 of the Polish Haiku Association

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2021
Oprawa: miękka
Objętość: 160 stron
Format: 148×210 mm
Kategoria: literatura / haiku

ISBN 978-83-65275-77-6

ISSN 2657-4357

Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest propagowanie twórczości haiku, zarówno współczesnej, jak i klasycznej opartej na japońskiej formie. Jesteśmy organizatorami konkursów haiku (ogólnopolski „Wiśnie i Wierzby”, międzynarodowy Polish International Haiku Competition oraz dorocznej Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej). Wydajemy także ogólnopolski magazyn internetowy „Papierowy Żuraw”. Informacje o aktualnych wydarzeniach i przedsięwzięciach, a także deklaracja członkowska są dostępne na naszej stronie internetowej www.psh.org.

Oddajemy do rąk naszych Czytelników, Przyjaciół i Sympatyków czwarty numer Almanachu Polskiego Stowarzyszenia Haiku „Ptaki Wędrowne”.
Gorąco dziękujemy Autorom, a w szczególności Joannie Nałęcz­ i Ernestowi Witowi za ich tłumaczenia, oraz członkom Zes­połu Redakcyjnego za przygotowanie tego wydania.
Autorzy, których utwory publikujemy w Almanachach są członkami Polskiego Stowarzyszenia Haiku, jednakże do każdego wydania zapraszamy przynajmniej jednego wybitnego polskiego poetę haiku spoza Stowarzyszenia jako Gościa Specjalnego. W Almanachu­ nr 1/2018 mieliśmy przyjemność gościć Lidię Rozmus, w Almanachu nr 2/2019 – Krzysztofa Kokota (oboje są obecnie członkami honorowymi PSH), w Almanachu nr 3/2020 – Magdalenę Banaszkiewicz, a w bieżącym numerze – o. Hieronima Kreisa i Rafała Zabratyńskiego.

Życzymy miłej lektury.

psh-logo                                                                 pha-logo

The main purpose of our Association is to promote haiku, both contemporary and classical based on Japanese form. We are the organizers of haiku competitions (nationwide “Cherries and Willows”, the international Polish International Haiku Competition and the annual Ewa Tomaszewska Poetry Award). We also publish the online Polish haiku journal „Papierowy Żuraw” Information on current events and projects, as well as the membership declaration are available on our website www.psh.org.

OD REDAKCJI / FROM THE EDITORS

We hand over to our readers, friends and supporters the fourth issue of the Almanac of the Polish Haiku Association “Migratory Birds”.
We would like to thank the Authors, and to acknowledge Joanna Nałęcz and Ernest Wit in particular for their translations, as well as all members of the Editorial Team for participating in the preparation of this issue.
The authors whose works we publish in the Almanacs are members of the Polish Haiku Association, however, for each edition we invite one or more outstanding Polish haiku poet from outside the Association as Special Guests. In Almanac No. 1/2018 we had the pleasure to host Lidia Rozmus, in Almanac No. 2/2019 – Krzysztof Kokot (both are honorary members of PHA now), in Almanac No. 3/2020 – Magdalena Banaszkiewicz and in the current issue father Hieronim Kreis i Rafał Zabratyński.

Have a nice reading!

  •  
  •  
  •  
  •