×

Paradygmaty i dylematy. Materiały dydaktyczne dla specjalizacji dziennikarskiej

 Paradygmaty
i dylematy

Materiały dydaktyczne dla specjalizacji dziennikarskiej

Pod red.: Katarzyny Czarneckiej,
Moniki Grzelki
Ilustracje:  Dariusz Król
Wydanie  pierwsze
Rok wydania 2006
Oprawa miękka
Objętość 144 strony
Format 170 x 240 mm
Kategoria Dziennikarstwo
ISBN  83-88572-13-X

Jeśli polonistów dzieli się na tych, którzy lubią­ Mickiewicza i na tych, którzy wolą Słowac­kie­go,­ to wszystkich piszących możemy podzielić na takich, którym potrzebne są ramy formalne i na takich, którzy się w tych ramach nie mieszczą. Umiejętność kreowania nowych­ jakości tekstowych rysuje się jako główne zadanie studiów­ polonistycznych. Aktualizuje się ona ze zdwojoną intensywnością na zajęciach dla przyszłych dziennikarzy.

Współczesne media wymagają komunikatów bardzo urozmaiconych. Nie wystarcza już tradycyjna­ jasność i poprawność przekazu. Szczególny nacisk kładzie się teraz na dostoso­wywanie kształtu językowego i formalnego wypowiedzi do zdolności percepcyjnych i inter­pretacyjnych odbiorcy. Innych tekstów wymaga adresat niewykształcony, bez kulturowego, czytelniczego doświadczenia, innych – osoba o rozległej erudycji. Świadomość takich potrzeb towarzyszy prowadzeniu zajęć (konwersatoriów, warsztatów, ćwiczeń, wykładów) w ramach specjalności­ dziennikarskiej w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poz­naniu. Stylistyka praktyczna, twórcze­ pisanie, wreszcie gatunki dziennikarskie i retoryka mają wykształcić w adeptach sztuki dziennikarskiej nie tylko sprawność tworzenia artykułów, ale też krytycznego do nich podejścia. Praca z tekstem własnym lub cudzym, zwłaszcza pisanym, jest bowiem podstawowym zadaniem w każdej redakcji.

Prezentowany właśnie tom jest wynikiem tych wszystkich dydaktycznych poczynań, które podejmowane są w ramach naszej specjalności. W pracę nad jego powstaniem włą­czyły­ się osoby, których aktywność jest związana z Zakładem Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa poprzez prowadzenie zajęć i uczestnictwo w nich. (…)

Katarzyna Czarnecka i Monika Grzelka (ze wstępu do książki)

  •  
  •  
  •  
  •