×

HANDBOOK OF THE WORLD CONGRESS ON THE SQUARE OF OPPOSITION IV

handbook-cover

HANDBOOK OF THE
WORLD CONGRESS ON
THE SQUARE OF OPPOSITION IV

 

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2014
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Objętość 164 strony
Format 148 x 210 mm
Kategoria Filozofia

Język angielski

ISBN 978-83-62564-61-3

WORLD CONGRESS ON THE SQUARE OF OPPOSITION IV

Pontifical Lateran University, Vatican
May 5-9, 2014

 

Kwadrat logiczny to słynny diagram, ilustrujący związki zachodzące między sądami zbudowanymi między innymi za pomocą takich stałych logicznych, jak spójniki oraz kwantyfikatory, którego korzenie tkwią w logice Arystotelesowskiej. Przez całe wieki ów schemat przykuwał uwagę osób zajmujących się w swoich badaniach logiką, filozofią czy wreszcie samym Arystotelesem. Do kwadratu logicznego odwoływał się nawet Frege – jeden z najwybitniejszych twórców współczesnej logiki matematycznej.

Niektórzy badacze wysunęli propozycję, by to raczej trójkąt charakteryzujący opozycje logiczne zastąpił tę słynną figurę, ale – z drugiej strony – opracowano szereg uogólnień kwadratu polegających na konstrukcji bardziej złożonych figur geometrycznych: heksagonów, oktagonów, a nawet – wielościanów oraz obiektów wielowymiarowych.

Prezentowany Handbook zawiera materiały związane z czwartym już kongresem o zasięgu światowym, poświęconym w całości kwadratowi logicznemu, który – po niezwykle udanych edycjach poprzednich w Montreux (2007), w Corte na Korsyce (2010) roku i w Bejrucie (2012) – został zorganizowany w 2014 roku w Watykanie. Kongres ma charakter interdyscyplinarnego spotkania logików, filozofów, matematyków, semiotyków, kognitywistów, artystów oraz informatyków.

Więcej na: http://www.square-of-opposition.org/start4.html

 

The square of opposition is a very famous theme coming from Aristotelian logic dealing with the notions of opposition, negation, quantification and proposition. It has been continuously studied by people interested in logic, philosophy and Aristotle during two thousand years. Even Frege, one of the main founders of modern mathematical logic, used it.

Some people have proposed to replace the square by a triangle, on the other hand the square has been generalized into more complex geometrical objects: hexagons, octagons and even polyhedra and multi-dimensional objects.

This handbook is related to the 4th world congress about the square of opposition organized in the Vatican in 2014, after very successful previous editions in Montreux, Switzerland 2007, Corté, Corsica 2010, Beirut, Lebanon, 2012. This is an interdisciplinary event gathering logicians, philosophers, mathematicians, semioticians, theologians, cognitivists, artists and computer scientists.

More: http://www.square-of-opposition.org/start4.html

  •  
  •  
  •  
  •