×

Anna Wach – Stawanie się nauczycielem akademickim (rozprawa habilitacyjna)

Anna Wach

Stawanie się nauczycielem akademickim

W kierunku wspierania uczenia się przez refleksyjną praktykę

Wydanie pierwsze

Rok wydania 2019
Oprawa miękka
Objętość 334 strony
Format 170 x 240 mm
Kategoria pedagogika

Rozprawa habilitacyjna
ISBN 978-83-65275-80-6

Ta wieloaspektowa rekonstrukcja zmiany w sposobie myślenia (i działania!) młodych nauczycieli w toku realizacji konstruktywistycznego programu wspierania refleksji w stawaniu się wykładowcą akademickim stanowi, ze względu na podstawę teoretyczno-metodologiczną, wartościowy poznawczo wkład do mikro-teorii konstruowanych na pograniczu pedeutologii i dydaktyki szkoły wyższej, a zważywszy na osadzenie w kilkuletnich doświadczeniach Autorki i jej zespołu ma też duże znaczenie dla praktyki. Przyjęta prezentacja tego „naturalnego eksperymentowania” w obszarze dydaktyki akademickiej ukazała szansę zmiany myślenia o roli wiedzy w kształceniu akademickim. Czytelnik zostaje tu przekonany o możliwości porzucenia modelu wdrożeniowego, traktującego wiedzę w sposób statyczny, a uczenie się w kategoriach nabywania jej ustrukturyzowanych elementów, na rzecz koncepcji akcentującej procesualność, tytułowe „stawanie się”, re/konstruowanie także z udziałem osób uczących się. I ten właśnie walor pracy uważam za niezwykle ważny.

Z recenzji dr hab. Bogusławy Doroty Gołębniak, prof. CDV

 

Książkę można nabyć w księgarni internetowej Książki przy herbacie.

  • 154
  •  
  •  
  •