×

Eliza Rybska: Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych – implikacje dla jej nauczania z wykorzystaniem rysunku

Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych – implikacje dla jej nauczania z wykorzystaniem rysunku
Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 350 stron
Format: 170×240 mm
Kategoria: pedagogika
ISBN 978-83-65275-38-7
Praca habilitacyjna

Recenzowana książka należy do tych nielicznych, w których podejmowany jest niezwykle ciekawy i odkrywczy poznawczo, wątek poświęcony dziecięcym strategiom nadawania znaczeń wybranym obszarom rzeczywistości (w tym przypadku przyrodzie ożywionej).

Najważniejszy problem zawiera rozdział trzeci – sprawozdawczy – w którym Autorka przedstawia w ujęciu typologicznym wypowiedzi świadczące o zdolnościach poznawczych dzieci w zakresie kategoryzowania wybranych obiektów biologicznych (owoców i nasion, ryb, kwiatów, owadów). Przygląda się, jak za pośrednictwem trzech typów wizualizacji graficznych (schematów, rysunków i szkiców) konstytuuje się dziecięcy proces rozumienia przyrody ożywionej. Badania, które przeprowadziła, potwierdzają istnienie predyspozycji w zakresie konstruowania wiedzy dzieci na temat przyrody, odkrywają możliwości poznawcze dzieci, a nawet inwencję w uczeniu się za pośrednictwem wizualizacji graficznych.

Na szczególne wyróżnienie zasługują badania wypełniające lukę poznawczą w polskiej pedagogice, dotyczącą diagnozy dziecięcych sposobów uczenia się za pośrednictwem wizualizacji graficznych. Odsłaniają one bowiem charakter praktyki szkolnej, inercyjnie tkwiącej w dyskursach infantylizujących kompetencje dziecka. Podjęte problemy stwarzają przestrzeń dla poszukiwania sposobów usprawniania osobistych koncepcji dziecięcych, a także wyzwalają myślenie o konieczności poszerzania przestrzeni dyskursu edukacyjnego o dydaktyczny i metodyczny wymiar wizualizacji graficznych w myśleniu dzieci – konstruowaniu i rozumieniu pojęć, rozwijaniu języka.

Dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, prof. UŁ

fragment recenzji

Spis treści

Streszczenie

  •  
  •  
  •  
  •