×

4/24 Edycja European Kukai / 4/24 European Kukai edition

W edycji 4/24 European Kukai wzięło udział 262 uczestników z 43 krajów. Cieszy zarówno wysoka frekwencja, jak i dobry poziom nadesłanych haiku. Tym razem haijini wybrali:

pierwsze miejsce dla „bezchmurnego” haiku z Antypodów: Julia Wakefield (Australia)

     a cloudless day
     gulls stitch the cliff edge
     to the ocean

                    bezchmurny dzień
                    mewy zszywają krawędź klifu
                    do oceanu

Dwa drugie miejsca ex equo dla Rity Odeh z Izraela
     Gaza’s sky
     falling into the rising smoke
     the setting sun

                    niebo nad Gazą
                    zanurza się w dymie
                    zachodzące słońce

oraz Zorana Doderovića z Serbii
     morning dew
     my old shoes
     shine like news

                    poranna rosa
                    moje stare buty
                    błyszczą jak nowe

Trzecie miejsce przypadło Eleonore Nickolay z Francji za haiku
     first day on the beach
     the child is digging a hole
     for the ocean

                    pierwszy dzień na plaży
                    dziecko kopie dziurę
                    do oceanu

W kukai brało udział 14 autorów z Polski. Bardzo wysokie, 7 miejsce przyznano
Eugeniuszowi Zacharskiemu za haiku

     storm
     the sky gives back
     the borrowed sea

                   sztorm
                   niebo zwraca/oddaje
                   pożyczone morze 

262 participants from 43 countries took part in the 4/24 European Kukai edition. We are pleased with both the high attendance and the good quality of haiku. This time, haijini chose:

First place for CLOUDLESS  haiku from the Antipodes: Julia Wakefield (Australia)

                   a cloudless day
                   gulls stitch the cliff edge
                   to the ocean

Two second places ex equo for Rita Odeh from Israel 

                   Gaza’s sky
                   falling into the rising smoke
                   the setting sun

and Zoran Doderović from Serbia

                   morning dew
                   my old shoes
                   shine like news

Third place went to Eleonore Nickolay from France for haiku

                   first day on the beach
                   the child is digging a hole
                   for the ocean

14 haijins from Poland participated in kukai. Very high, 7th place was awarded Eugeniusz Zacharski for haiku

                   storm
                   the sky gives back
                   the borrowed sea

  •  
  •  
  •  
  •