×

European Kukai – edycja 2019 (#2/22) za nami / European Kukai – 2019 edition (# 2/22) is behind us

European Kukai – edycja 2019 (#2/22) za nami. Podobna, jak w zeszłym roku liczba uczestników świadczy o stałej i wiernej grupie amatorów tej formy rywalizacji.
W tegorocznej edycji zgłoszono 189 haiku, a nadesłali je autorzy z 44 krajów.
Pierwsze miejsce – już po raz drugi – zdobyła Radka Mindova z Bułgarii

          thrown album
          the homeless man acquires
          a family

               wyrzucony album
               bezdomny pozyskuje
               rodzinę

Drugie miejsce przypadło cenionej poetce rumuńskiej Capotă Daniela Lăcrămioara.

          makeup lessons –
          three generations
          same mirror

               lekcja makijażu –
               trzy generacje
               jedno (to samo) lustro

Trzecie miejsce powędrowało do Indii, dla Sudebi Singha

          family tree
          the child draws an extra branch
          for surrogate mom

               drzewo rodowe
               dziecko kreśli dodatkową gałąź
               dla matki zastępczej

European Kukai – 2019 edition (# 2/22) is behind us. Similar to last year’s number of participants testifies to a stable and loyal group of enthusiasts of this form of competition.
189 haiku were submitted in this year’s edition, and were sent by authors from 44 countries.

Radka Mindova from Bulgaria won the first place – for the second time:

                thrown album
               the homeless man acquires
               a family

Second place went to the esteemed Romanian poet Capotă Daniel Lăcrămioara:

               makeup lessons –
               three generations
               same mirror

Third place went to India, for Sudebi Singha:

                family tree
               the child draws an extra branch
               for surrogate mom

  •  
  •  
  •  
  •