×

Ukazała się książeczka ks. Mariana Piątkowskiego „Jak odmawiać różaniec?”

Ks. Marian Piątkowski
Jak odmawiać różaniec?

Redakcja: ks. Łukasz Łukasik
Wydanie pierwsze
Rok wydania 2021
Oprawa zeszytowa
Objętość 56 stron
Format 100 x 150 mm
Kategoria religia

ISBN 978-83-66476-29-5

Od pierwszych wieków chrześcijaństwa Kościół zwracał się z prośbą o wstawiennictwo Matki Bożej. Żywa wiara w Jej pomoc sprawiła, że w XII wieku utrwalił się zwyczaj powtarzania słów Maryi, które wypowiedziała podczas zwiastowania. Z czasem dodano do nich słowa św. Elżbiety skierowane do Niej podczas nawiedzenia. W taki sposób narodziła się modlitwa różańcowa, która bardzo szybko zyskała aprobatę Kościoła i rozpowszechniła się wszędzie, gdzie głoszono Ewangelię. Znajomość różańca na całym świecie nie spowodowała jednak, że stał się on łatwą modlitwą. Problem z umiejętnością modlenia się na różańcu wśród wiernych dostrzegł również ks. Marian Piątkowski, zasłużony kapłan archidiecezji poznańskiej, znany z miłości do Matki Bożej. Niniejsze przedłożenie Jak odmawiać różaniec? jest zapisem niepublikowanej dotąd konferencji ks. Piątkowskiego, którą wygłosił do rodzin dnia 5 września 1965 roku na Jasnej Górze. Chcąc przybliżyć wiernym różaniec, przedstawił cztery sposoby jego odmawiania.
Konferencja ks. Piątkowskiego, którą mam zaszczyt przedstawić w formie drukowanej, ma ukazać piękno tej modlitwy oraz pomóc w nabyciu umiejętności zwracania się do Boga za wstawiennictwem Maryi. Ufam, że dzięki niniejszej publikacji uda się odkryć głębię, jaką niesie ze sobą ta wielowiekowa modlitwa, a sposoby jej odmawiania, przybliżone przez Autora, będą pomocne w przezwyciężaniu wszelkich trudów związanych z praktyką tej modlitwy.
Jednocześnie pragnę podziękować Wspólnocie Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej z Bąblińca za udostępnienie maszynopisu z treścią konferencji, wygłoszonej ponad pięćdziesiąt lat temu przez ks. Mariana Piątkowskiego u stóp ikony Matki Bożej na Jasnej Górze.

Ks. Łukasz Łukasik

  •  
  •  
  •  
  •