×

Biodiversity: Research and Conservation

winieta-brc

 

brc-1-2-2006 brc-3-4-2006 brc-5-8-2007
BRC nr 1-2/2006
BRC nr 3-4/2006
BRC nr 5-8/2007
brc-9-10-2008 brc-11-12-2008 brc-13-2009
BRC nr 9-10/2008 BRC nr 11-12/2008 BRC nr 13/2009
brc-14-2009
brc-15-2009
brc-16-2009
BRC nr 14/2009 BRC nr 15/2009 BRC nr 16/2009
brc-17-2010-okladka brc-18-2010 brc-19-2010
BRC nr 17/2010 BRC nr 18/2010 BRC nr 19/2010
brc-20 brc-21-ok-kolor brc-nr22-2011
BRC nr 20/2010 BRC nr 21/2011 BRC nr 22/2011
brc-23-2011 brc-24-2011 brc-25-2012-okladka-kolor
BRC nr 23/2011 BRC nr 24/2011 BRC nr 25/2012
brc-26-2012-okladka brc_27-2012_okladka brc_28-2012_okladka
BRC nr 26/2012 BRC nr 27/2012 BRC nr 28/2012
brc-29-2013 brc-30-okladka brc-31_okladka-nowa
BRC nr 29/2013 BRC nr 30/2013 BRC nr 31/2013
w ponownym opracow.
brc-32_okladka brc-33-2014 brc-nr34-2014
BRC nr 32/2013 BRC nr 33/2014 BRC nr 34/2014
brc-35-2014 brc_supplement-2014_okladka brc-36-2014
BRC nr 35/2014 BRC Suppl. 1/2014 BRC nr 36/2014
brc_37-2015okladka brc_38-2015 brc_39-2015
BRC nr 37/2015 BRC nr 38/2015 BRC nr 39/2015
brc_40-2015 brc-41-2016-okl brc_42-2016
BRC nr 40/2015 BRC nr 41/2016 BRC nr 42/2016

brc_43-2016

brc_44-2016 brc_supl.2-2017
BRC nr 43/2016 BRC nr 44/2016 BRC Suppl. 2/2017
brc_45-2017
BRC nr 45/2017
BRC nr 46/2017
BRC nr 47/2017
BRC nr 48/2017
BRC Suppl. 3/2018
BRC nr 49/2018
BRC nr 50/2018
 BRC nr 51/2018
 BRC nr 52/2018
BRC nr 53/2019
BRC nr 54/2019 BRC nr 55/2019
 
BRC nr 56/2019
BRC nr 57/2020
BRC nr 58/2020
BRC nr 59/2020 BRC nr 60/2020 BRC nr 61/2021
BRC nr 62/2021 BRC nr 63/2021

Biodiversity: Research and Conservation

Czasopismo
 
Nr 1-2/2006; 3-4/2006; 5-8/2007; 9-10/2008; 11-12/2008; 13/2009; 14/2009, 15/2009, 16/2009, 17/2010, 18/2010, 19/2010, 20/2010, 21/2011, 22/2011, 23/2011, 24/2011, 25/2012, 26/2012, 27/2012, 28/2012, 29/2013, 30/2013, 31/2013 (w ponownym opracowaniu), 32/2013, 33/2014, 34/2014, 35/2014, Suplement 1/2014, 36/2014, 37/2015, 38/2015, 39/2015, 40/2015, 41/2016, 42/2016, 43/2016, 44/2016, Suplement 2/2017, 45/2017, 46/2017, 47/2017, 48/2017, Suplement 3/2018, 49/2018, 50/2018, 51/2018, 52/2018, 53/2019, 54/2019, 55/2019, 56/2019, 57/2020, 58/2020, 59/2020, 60/2020, 61/2021. 62/2021 (w druku), 63/2021, 64/2021 (w korektach)
Oprawa miękka
Format 210 x 297 mm
Kategoria Nauki przyrodnicze
 
ISSN 1897-2810
Biodiversity: Research and Conservation [BRC] to recenzowane czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym, ukazujące się w języku angielskim. Publikowane są w nim artykuły oryginalne i przeglądowe dotyczące różnorodności biologicznej, w szczególności zróżnicowania świata roślin.
W BRC poruszane są między innymi zagadnienia z zakresu zmienności, taksonomii i filogenii, chorologii, ekologii oraz ochrony przyrody. Specjalnością czasopisma są artykuły poświęcone różnym aspektom współczesnych przemian szaty roślinnej. Czasopismo jest dostępne zarówno w formie drukowanej jak i w wersji on-line www.brc.amu.edu.pl
 
Redakcja Biodiversity: Research and Conservation znajduje się w Zakładzie Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W skład Rady Redakcyjnej wchodzą uznani specjaliści z Polski i zagranicy (Austrii, Niemiec, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Słowacji i Szwajcarii).
 
Kontakt z redakcją – dr hab. Zbigniew Celka, prof. UAM: zcelka@amu.edu.pl
Kontakt w sprawie zakupu czasopisma – mgr Elżbieta Obarska: eobarska@amu.edu.pl
  •  
  •  
  •  
  •