×

21 edycja European Kukai (dawniej European Quarterly Kukai) / 21 edition of European Kukai (formerly European Quarterly Kukai)

Po rocznej przerwie wystartowała kolejna 21 edycja European Kukai (dawniej European Quarterly Kukai). Taka teraz jest nazwa konkursu, który będziemy proponować jesienią.
W ostatniej edycji brało udział 192 autorów z 44 krajów.

Wygrało piękne poetyckie haiku Bułgarki Viktoryi Marinovej 
                samotny wieczór
                mój cień
                na stole dla dwojga
Dwa drugie miejsce poleciały za ocean do naszej wielokrotnej uczestniczki z Brazylii – Rosy Clement za haiku:
                przygarnięty kot
                budujemy miłość
                od zera
i Susanne Reichard z Nowego Jorku, za haiku:
               okres suszy-
               głębokie pęknięcia
               na naszym cieniu
Tylko dwa punkty mniej otrzymało haiku Rachel Sutcliffe z Wielkiej Brytanii
               sama na ścieżce
               nawet mój cień
               idzie przodem/przed siebie

Uczestnicy – informując o wielu świetnych haiku – wskazują, że ilość punktów, którą dysponują jest zbyt mała, aby obdzielić zasługujące na to wiersze. Musimy nad tym pomyśleć.

Robert Kania i Krzysztof Kokot – European Kukai Team

 
 

After the annual break, the next 21 edition of European Kukai (formerly European Quarterly Kukai) was launched. This is now the name of the competition, which the next edition will take place in autumn.
192 authors from 44 countries took part in the last edition.

The beautiful poetic haiku of Bulgarian Viktoriya Marinova won first place:
               lonely evening
               my shadow
               on a table for two
Two second place went overseas to our multiple participant from Brazil – Rosa Clement for haiku:
               adopted cat
               we build love
               from scratch
and Susanne Reichard from New York, for haiku:
               drought-
               the deep cracks
               in our shadow
Only two points less were received by Rachel Sutcliffe from Great Britain:
               alone on the path
               even my shadow
               goes ahead

Participants – informing us about many great haiku – indicate that the number of points they have is too small to share the deserving poems. We must think about it.

Robert Kania and Krzysztof Kokot – European Kukai Team

  •  
  •  
  •  
  •