×

Nauki humanistyczne

mueller_okladkawznowienie

Praca nagrodzona w konkursie prac doktorskich i magisterskich organizowanym corocznie przez Urząd Miasta Poznania – marzec 2012. Wielki propagator idei „dziecięctwa duchowego”, Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD (+1969) w jednym ze swoich dzieł napisał: „Od Ojca w niebiesiech pochodzi i rodzi się dziecko na ziemi. Dzieli się Ojciec niebieski z tym dzieckiem swoją naturą, przez łaskę uświęcającą, która jest…

strefa-ciszy

Poznański Teatr Strefa Ciszy Adama Ziajskiego pojawił się w nurcie teatru alternatywnego w roku 1993. Książka podsumowuje i dokumentuje dotychczasowe realizacje zespołu, który swe poszukiwania rozpoczął wpatrzony w dokonania Jerzego Grotowskiego. Dążąc jednak z uporem i konsekwencją do własnego kierunku działań, stworzył oryginalny, swój sposób na teatr. Książka zawiera pełną dokumentację aktywności…

teatr-osmego-dnia-okladka

Bogato ilustrowane opracowanie o pierwszym dziesięcioleciu Teatr Ósmego Dnia, kiedy to poznański zespół, który zaczął swą działalność jako „studencki teatr poezji”, przekształcił się w jedną z czołowych grup „teatru politycznego” w Polsce. Historia Teatru Ósmego Dnia zaprezentowana jest na szerokim tle przemian politycznych i artystycznych w naszym kraju, a tu zwłaszcza w środowisku teatru studenckiego…

living-theatre-okaldka

Jest to jedyna, jak dotąd w polskiej literaturze przedmiotu, pełna monografia amerykańskiej grupy teatralnej The Living Theatre ze szczegółowym omówieniem jej dokonań. Całość dopełniają spis przedstawień, bibliografia i indeks. Książka bogato ilustrowana zdjęciami pochodzącymi z archiwum The Living Theatre…

prof.-stanisaw-pawowski

Zebrany przez Rodzinę wybór dokumentów, wypowiedzi, opinii i zdjęć przedstawia prof. dr phil. Stanisława Pawłowskiego (1882-1940), rektora Uniwersytetu Poznańskiego (1932/1933), kierownika Instytutu Geografii­ (1919-1939) tegoż Uniwersytetu – jako geografa, nauczyciela i organizatora nauki, cenionego uczonego, wychowawcę i przyjaciela studiującej młodzieży­ człowieka prostolinijnego i uczciwego, który…

Jeśli polonistów dzieli się na tych, którzy lubią­ Mickiewicza i na tych, którzy wolą Słowac­kie­go,­ to wszystkich piszących możemy podzielić na takich, którym potrzebne są ramy formalne i na takich, którzy się w tych ramach nie mieszczą. Umiejętność kreowania nowych­ jakości tekstowych rysuje się jako główne zadanie studiów­ polonistycznych. Aktualizuje się ona ze zdwojoną intensywnością na zajęciach dla przyszłych dziennikarzy…